دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

7:57:21 AM 1396 / 01 / 09
 


 دانشگاه علوم پزشکی کاشان

اعضاء گروه بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت

 

مدیر گروه بهداشت حرفه ای: مهندس میترا حنانی

مهندس میترا حنانی

دکتر مسعود مطلبی

     

مهندس عباس بهرامی

   

دکتر حمیدرضا صابری

 

 

کارشناس گروه آموزشی بهداشت حرفه ای

مهندس حسین روحانی

مهندس سمیه سرکاری
کتب تالیفی و ترجمه اعضاء هیئت علمی دانشکده بهداشت

تقویم دانشگاهی سال تحصیلی

برنامه امتحانات دانشکده بهداشت

 

 تاریخ آخرین ویرایش: دی ماه 95

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی

علم سنجی