دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

8:02:57 PM 1396 / 07 / 01
 
   
      
اخبار دانشکدهاخبار دانشگاه

 
کسب عنوان برترین دروازه بان مسابقات فوتسال سیزدهمین المپیاد ورزشی دخترانه دانشگاه های علوم پزشکی کشور

--1396 / 06 / 27  -13:39 تعداد مشاهدات :61


--1396 / 06 / 25  -9:31 تعداد مشاهدات :84


--1396 / 06 / 25  -9:27 تعداد مشاهدات :56


--1396 / 06 / 25  -9:23 تعداد مشاهدات :45


--1396 / 06 / 22  -9:19 تعداد مشاهدات :110

رئیس دانشگاه، از صدور مجوز راه اندازی دکتری تخصصی رشته بهداشت محیط با موافقت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دانشکده بهداشت خبر داد.

--1396 / 06 / 13  -9:7 تعداد مشاهدات :141


--1396 / 05 / 31  -13:34 تعداد مشاهدات :293


--1396 / 05 / 29  -10:44 تعداد مشاهدات :926


--1396 / 05 / 15  -11:39 تعداد مشاهدات :119


--1396 / 04 / 28  -11:58 تعداد مشاهدات :308


--1396 / 04 / 26  -8:20 تعداد مشاهدات :173


--1396 / 04 / 14  -9:42 تعداد مشاهدات :463

  به روز رسانی  Label     منبع خبر:  


 

 
پژوهش دانشکده

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی