دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

8:34:19 PM 1400 / 08 / 01
 
   
      
اخبار دانشکدهاخبار دانشگاه

 

--1400 / 07 / 28  -11:22 تعداد مشاهدات :23


--1400 / 07 / 27  -10:40 تعداد مشاهدات :37

ارائه دهنده: صفیه قباخلو

--1400 / 07 / 25  -12:43 تعداد مشاهدات :48


--1400 / 07 / 25  -12:27 تعداد مشاهدات :50

ویژه دانشجویان جدید الورود

--1400 / 07 / 25  -7:49 تعداد مشاهدات :50


--1400 / 07 / 25  -7:42 تعداد مشاهدات :29

ویژه دانشجویان کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی ورودی مهر 97

--1400 / 07 / 25  -7:38 تعداد مشاهدات :19


--1400 / 07 / 24  -13:13 تعداد مشاهدات :57


--1400 / 07 / 20  -7:41 تعداد مشاهدات :75

ادوبی کانکت،اسکای روم، نوید

--1400 / 07 / 14  -13:37 تعداد مشاهدات :58


--1400 / 07 / 12  -7:39 تعداد مشاهدات :397


--1400 / 07 / 11  -11:46 تعداد مشاهدات :143

  به روز رسانی  Label     منبع خبر: