دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

12:49:43 PM 1398 / 01 / 31
 
   
      
اخبار دانشکدهاخبار دانشگاه

 
ویژه دانشجویان کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار ورودی مهر97

--1398 / 01 / 28  -13:19 تعداد مشاهدات :21

ویژه دانشجویان کارشناسی بهداشت عمومی ورودی مهر 1394

--1398 / 01 / 28  -12:8 تعداد مشاهدات :25

به مناسبت روز جهانی بهداشت

--1398 / 01 / 17  -12:23 تعداد مشاهدات :67

"مراقبت های اولیه بهداشتی برای پوشش همگانی سلامت"

--1398 / 01 / 17  -10:47 تعداد مشاهدات :1742


--1398 / 01 / 17  -8:27 تعداد مشاهدات :88

سال 1398

--1397 / 12 / 28  -8:29 تعداد مشاهدات :74

فرایند آموزشی طراحی، اجرا و ارزشیابی خودآموز آنلاین بازی وارشده نحوه جستجوی منابع اطلاعاتی ، موفق به کسب رتبه دوم شد.

--1397 / 12 / 25  -14:34 تعداد مشاهدات :97

ویژه دانشجویان کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار ورودی مهر 96

--1397 / 12 / 22  -10:50 تعداد مشاهدات :131

دکتر مسعود مطلبی، مهندس یداله رمضانی، دکتر داور خواه ربانی و دکتر حمیدرضا صابری به عنوان مدیران گروه های آموزشی دانشکده بهداشت تعیین شدند

--1397 / 12 / 22  -9:47 تعداد مشاهدات :160


--1397 / 12 / 22  -9:22 تعداد مشاهدات :133

خانم سمیه رضیئی دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط

--1397 / 12 / 22  -7:51 تعداد مشاهدات :149

ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری

--1397 / 12 / 19  -13:49 تعداد مشاهدات :111

  به روز رسانی  Label     منبع خبر:  


 

 
پژوهش دانشکده

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر