دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

10:56:57 PM 1396 / 08 / 27
 
   
      
اخبار دانشکدهاخبار دانشگاه

 

--1396 / 08 / 25  -9:35 تعداد مشاهدات :40


--1396 / 08 / 25  -9:20 تعداد مشاهدات :29


--1396 / 08 / 25  -9:9 تعداد مشاهدات :43


--1396 / 08 / 20  -12:18 تعداد مشاهدات :97


--1396 / 08 / 17  -13:7 تعداد مشاهدات :62


--1396 / 08 / 17  -13:5 تعداد مشاهدات :41

مصاحبه خبرگزاری علم و فن آوری با دکتر روح اله دهقانی، استاد دانشگاه علوم پزشکی کاشان. شاید باور این نکته که زهر عقرب دوای موثری برای بسیاری از بیماری ها نظیر ام اس، دیابت و سرطان است، کمی دشوار باشد. اما ...

--1396 / 08 / 17  -9:57 تعداد مشاهدات :143


--1396 / 08 / 16  -11:13 تعداد مشاهدات :82


--1396 / 08 / 16  -10:51 تعداد مشاهدات :73


--1396 / 08 / 15  -22:15 تعداد مشاهدات :70


--1396 / 08 / 10  -12:20 تعداد مشاهدات :99


--1396 / 08 / 09  -13:12 تعداد مشاهدات :80

  به روز رسانی  Label     منبع خبر:  


 

 
پژوهش دانشکده

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی