دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

9:23:11 AM 1397 / 11 / 29
 
   
      
اخبار دانشکدهاخبار دانشگاه

 

--1397 / 11 / 27  -14:43 تعداد مشاهدات :43


--1397 / 11 / 17  -11:58 تعداد مشاهدات :122


--1397 / 11 / 16  -14:44 تعداد مشاهدات :74


--1397 / 11 / 14  -22:58 تعداد مشاهدات :82

برگزاری اولین جلسه وبینار دانشگاه های نسل سوم با مشارکت دانشگاه های علوم پزشکی شهر کرد، یزد واصفهان

--1397 / 11 / 10  -14:37 تعداد مشاهدات :132


--1397 / 11 / 06  -14:27 تعداد مشاهدات :148


--1397 / 11 / 06  -14:21 تعداد مشاهدات :331


--1397 / 11 / 06  -12:7 تعداد مشاهدات :154


--1397 / 10 / 26  -14:54 تعداد مشاهدات :210


--1397 / 10 / 26  -14:50 تعداد مشاهدات :154

با موضوع دستاوردهای حوزه سلامت در 4 دهه انقلاب اسلامی

--1397 / 10 / 26  -13:26 تعداد مشاهدات :114


--1397 / 10 / 25  -13:57 تعداد مشاهدات :134

  به روز رسانی  Label     منبع خبر:  


 

 
پژوهش دانشکده

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر