دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

 

آزمایشگاه آلودگی هوا بخشی از مجموعه‌­ی آزمایشگاهی دانشکده بهداشت مرتبط با رشته مهندسی بهداشت محیط بوده و آزمایشات مرتبط با واحدهای درسی آلودگی هوا و کنترل آلودگی هوا و طرح­های تحقیقاتی مرتبط با آلودگی هوا در مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در این آزمایشگاه انجام می‌­شود.

تجهیزات:

  • دستگاه اندازه گیری اندرسون
  • دستگاه نمونه بردار بیولوزیکی
  • دستگاهنمونه برداری ذرات
  • دستگاه نمونه برداری با حجم بالا دو کلاهکه
  • دستگاه  DUST fall jar

دستگاه نمونه برداری با دبی 600- 700 لیتر در دقیقه

دسیکاتور

انکوباتور

میکروسکوپ

سنسور شیمیایی so2

سنسور شیمیایی co

  •  

 

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب