دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

"اعضای شورای پژوهشی دانشکده بهداشت"

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

عضویت

1 دکتر حمیدرضا صابری سرپرست دانشکده رئیس شورا
2 دکتر زهرا بتولی معاون پژوهشی دانشکده دبیر شورا
3 دکتر مسعود مطلبی مدیرگروه مدیریت سلامت ایمنی و محیط زیستHSE عضو شورا
4 دکتر حسین اکبری مدیرگروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی عضو شورا
5 دکتر محمدباقر میران زاده مدیر‌گروه مهندسی بهداشت محیط عضو شورا
6 دکتر داورخواه ربانی عضو هیئت‌علمی گروه مهندسی بهداشت محیط عضو شورا
7 دکتر عباس بهرامی مدیر‌گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی‌کار عضو شورا
8 دکتر روح اله دهقانی عضو هیئت‌علمی گروه مهندسی بهداشت محیط عضو شورا
9 مهندس سید غلامعباس موسوی عضو هیئت‌علمی آمار زیستی و اپیدمیولوژی عضو شورا
10 مهندس محمد صباحی مدیرگروه بهداشت عمومی عضو شورا
11 دکتر فاطمه یوسفیان
عضو هیئت‌علمی گروه مهندسی بهداشت محیط عضو شورا


عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب