دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

رسالت دانشکده بهداشت: (Mission )

این دانشکده تربیت و آموزش کارشناسان و متخصصان عالم، کارآمد و خلاق برای انجام وظایف شغلی در محیطی بانشاط، پویا، تعاملی و سالم همراه با ارتقای روز افزون استانداردهای محیطی، آموزشی و روانی و بکارگیری فن آوری های به روز، و ترویج حس مسئولیت و تعهد نسبت به مشکلات بهداشتی جامعه و منطقه را رسالت اصلی خود می داند.

 

چشم انداز ترسیم شده (Vision):

این دانشکده در نظر دارد از طریق بهره گیری از فن آوری های نوین، ایجاد توسعه فضای تعالی توأم با خلاقیت و نوآوری و با همکاری و حمایت کلیه ی دانشگاهیان (اعضای هیئت علمی، کارکنان و دانشجویان)، ضمن برطرف نمودن مشکلات و نیازهای آموزشی دانشگاه طی پنح سال آینده جزء 10 دانشکده برتر علوم پزشکی در میان دانشکده های بهداشت دانشگاه های علوم پزشکی کشور باشد.

 

 اهداف  دانشکده بهداشت (Goals):

  1. بهبود کیفیت برنامه های آموزشی، پژوهشی و اداری مالی متناسب با رسالت و اهداف دانشکده
  2. ارتقاء شاخصهای پژوهشی و فناوری دانشکده
  3. افزایش درآمدهای اختصاصی، تامین منابع مالی مورد نیاز و ارتقاء بهروری منابع
  4. افزایش ارتباطات همکاری های آموزشی و پژوهشی و مشاوره ای با سازمان ها و دانشگاه های داخل و خارج کشور
  5. بهبود ساختار فیزیکی و تجهیزات آموزشی و پژوهشی
  6. بهبود سیستم ارزشیابی درون دانشکده ای فعالیت های آموزشی، پژوهشی و عملکرد اعضاء هیأت علمی و کارکنان
  7. افزایش میزان مشارکت رضایت و انگیزش تحصیلی دانشجویان
  8. فراهم کردن محیط سازمانی تقویت کننده فرهنگ مشارکت، دانش محوری، خلاقیت و کار تیمی و افزایش سطح رضایت شغلی و انگیزش در اعضای هیأت علمی و کارکنان
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب