دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
نرجس زیلوچی
مدیر فرهنگی دانشکده بهداشت
کارشناسی مهدسی بهداشت محیط
نرجس زیلوچی
شرح وظایف:
1. برنامه ریزی، هدایت و نظارت بر فعالیت‌های فرهنگی دانشکده 2.فراهم آوردن تسهیلات لازم برای گسترش و تعمیم فعالیت‌های فرهنگی 3.ترغیب دانشجویان به شرکت در برنامه‌های فرهنگی و هنری 4.زمینه‌سازی برای آشنایی با دانشجویان و برقراری ارتباط ایشان با نهادها و موسسات علمی، فرهنگی 5. ایجاد زمینه های مناسب برای عرضه آتار فرهنگی و هنری دانشجویان در قالب نمایشگاهای دانشجویی 6.حمایت و پشتیبانی از فعالیت‌های فرهنگی تشکل‌های دانشجویی در ارتقاء بینش سیاسی، فرهنگی و اسلامی دانشگاه 7. برگزاری برنامه‌های مختلف برای پرکردن اوقات فراغت دانشجویان نظیر کلاسهای آموزشی، مسابقات فرهنگی و هنری، اردوها ، نمایشگاه‌های فرهنگی و هنری و جشنواره ها 8.تشکیل کارگاه‌های آموزشی در حوزه فرهنگی مبتنی بر روشهای نوین آموزشی پژوهشی با همکاری سایر بخشها و برگزاری جلسات نقد و مناظره علمی و فرهنگی 9.ارائه ترویج الگوهای عفاف و حجاب
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب