دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
لیست اخبار صفحه :1
اطلاعیه فوری

اطلاعیه فوری

تاریخ شروع کلاسها در نیمسال اول سال تحصیلی 1402/1403 از تاریخ1402/07/03 می باشد.

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب