دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

پیام تبریک به سرکار خانم دکتر فاطمه یوسفیان

 

 

خانم دکتر فاطمه یوسفیان عضو هیات علمی گروه مهندسی بهداشت محیط به عنوان استاد هیات علمی شاخص آموزشی برتر از دیدگاه مرکز مطالعه و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه  انتخاب شدند. در روز چهار شنبه 30 خرداد ماه 1403 مراسمی با حضور ریاست دانشگاه و معاون آموزشی و سایر معاونین به مناسبت تقدیر از اساتید برتر دانشگاه برگزار و از ایشان نیز تقدیر بعمل آمد.

 

 

کلمات کلیدی
{author_name}
تصویر نویسنده :

مدیر سایت
عکاس

مدیر سایت

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب