دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

آزمایشگاه های گروه آموزشی بهداشت محیط:

  • آزمایشگاه آب و فاضلاب
  •  آزمایشگاه هیدرولیک
  • کارگاه نقشه کشی
  • کارگاه لوله کشی و نصب موتور تلمبه
  • آزمایشگاه تحقیقاتی

 

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب