دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

4- آزمایشگاه ارگونومی

ردیف

تجهیزات

تعداد

1

دوچرخه ثابت –ارگوودیک Ergodic E 828

1

2

مجموعه وسایل آنتروپومتری

1

3

دار قالی ارگونومیک چرخان و لوازم آن (قیچی، شانه و ...)

1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اهداف دروس عملی این آزمایشگاه:

1.      آشنایی دانشجویان با دستگاه آنتروپومتر و نحوه عملکرد آن جهت اندازه­گیری ابعاد بدن انسان

 

 آزمایشگاه طب کار:

ردیف

نام دستگاه

مدل دستگاه

تعداد

1

ادیومتر

MEVOX SA15

1

MEVOX ASB15

1

تشخیصی AD19

1

2

اسپیرومتر

Vitalographمدل 2120- طرح 1

1

Vitalographمدل 2120- طرح 2

1

Vitalographمدل S

1

3

اتوسکوپ

 

1

4

کالیبراتور

سرنگ مخصوص 1 لیتری –ویتالوگراف

1

5

چاپگر

EPSON

1

6

فشار سنج

دیجیتالی OMRON-Rx2

2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اهداف دروس عملی این آزمایشگاه:

الف) اهداف بخش اسپیرومتری:

1.      آشنایی دانشجویان با انواع مختلف اسپیرومتر و نحوه عملکرد آنها

2.      آشنایی دانشجویانبا اسپیروگرام­های مختلف و انجام کار عملی

ب) اهداف بخش ادیومتری:

1.      آشنایی دانشجویان با انواع مختلف ادیومتر و نحوه عملکرد آنها

2.      آشنایی دانشجویان با شیوه­های مختلف انجام تست ادیومتری و ادیوگرام­ها و انجام کار عملی 

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب