دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

3.  آزمایشگاه ایمنی

ردیف

تجهیزات

تعداد

1

سیستم اعلام حریق

1

2

انواع وسایل حفاظت فردی

ــــ

3

چاه ارت

1

4

کپسول­های آتش­نشانی برش خورده پودر و گاز و Co2

2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اهداف دروس عملی این آزمایشگاه:

اهداف:

1.      آشنایی دانشجویان با نحوه عملکرد سیستم اطفاءحریق خودکار

2.      آشنایی دانشجویان با انواع وسایل حفاظت فردی و کاربرد آنها در مشاغل مختلف

3.      آشنایی دانشجویان با انواع کپسول­های اطفاءحریق و نحوه عملکرد آنها

4.      آشنایی دانشجویان با نحوه عملکرد سیستم چاه ارت

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب