دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

 

 

آزمایشگاه شیمی محیط بخشی از مجموعه­ی آزمایشگاهی دانشکده بهداشت مرتبط با رشته مهندسی بهداشت محیط بوده و آزمایشات مرتبط با واحد درسی شیمی عمومی و شیمی محیط و طرح­های تحقیقاتی و دانشجویی در حوزه­ی  شیمی آب و فاضلاب در این آزمایشگاه انجام می­شود.

تجهیزات:

 1. ترازو تا سه رقم اعشار
 2. هود آزمایشگاهی
 3. هات پلیت
 4. یخچال آزمایشگاهی
 5. دوش اضطراری
 6. دستگاه آب مقطر گیری
 7. ذستگاه اسپکتوفتومتر
 8. دستگاه فلیم فتومتر
 9. دستگاه اندازه گیری ازت کجلدال
 10. دستگاه اندازه گیری COD
 11. دستگاه اندازه گیری BOD
 12. آون
 13. سانتریفیوژ
 14. دستگاه جار
 15. PH متر
 16. EC متر
 17. دستگاه اندازه گیری کدورت
 18. دستگاه اندازه گیری کلر باقیمانده
 19. کوره­ی الکتریکی
 20. بن ماری
 21. پمپ خلا
 22. دسیکاتور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آزمایشگاه آب و فاضلاب

        مسئول آزمایشگاه:  آقای مهندس مصطفایی
 
        لیست تجهیزات آزمایشگاهی:
 

 • فلم فوتو متر
 • اکسیژن متر
 • PH متر
 • آرسی متر
 • میکروسکوپ
 • استریوسکوپ
 • اسپکتروفوتومتر در دامنه مرئی و uv
 • کلنی کان
 • تر
 • هدایت سنج
 • فور
 • اتوکلاو
 • بن ماری مدرج
 • حمام آب جوش
 • دستگاه آب مقطر گیری
 • کوره الکتریکی
 • بن ماری جوش
 • جارتست
 • ست کامل آزمایش چربی
 • ممبران فیلتر
 • ست کامل آزمایش کجلدال
 • سانتریفوژ
 • راکتور dod
 • کدورت سنج
 • میکروسکوپ مونیتورینگ
 • استریو مونیتورینگ
 • اجاق برقی شش خانه
 • مگنت، هیتر
 • دستگاه shaiker
 • اجاق برقی شش خانه کجلدال
 • ستون رزین
 • ترازو چهار رقمی حفاظ دار
 • ترازو سه رقمی
 • انکوباتور معمولی و انکوبا تور یخچالدار
 • دستگاه ICP

 

لیست آزمایشات :
 

 • آزمایشات میکروسکوپی فاضلاب
 • اندازه گیری سختی کل، دائم، موقت، کلسیم، منیزیم
 • قلیائیت
 • کلر، ید
 • سولفات
 • نیترات ، نیتریت
 • فسفات
 • فلوئور
 • پتاسیم
 • سدیمTSS,TDS,TS
 • کدورت
 • PH
 • هدایت الکتریکی
 • COD
 • BOD
 • DO (اکسیژن محلول)
 • آزمایشات میکروبی آب ( احتمالی، تائیدی، تکمیلی، افتراقی)
 • محلول سازی و استاندارد کردن
 • آرژانتیمتری، آلکالیمتری
 • یدیمتری،منگانیمتری
 • کاتیون، آنیون
 • گراویمتری
 • جارتست
 • رنگ آمیزی انواع میکروارگانیسم ها

   

 

آزمایش جارتست:
بطور کلی برای پیش بینی شرایط انعقاد جهت تعیین میزان مواد منعقد کننده وکمک منعقد کننده استفاده میشود .در این ازمایش معمولا از شش ظرف شیشه ای ویک دستگاه همزن که به طور همزمان محتویات همه ظرف ها را به میزنند استفاده می شود.

فلیم فتومتر :
دستگاهی است که جهت اندازه گیری فلزاتی مانند : کلسیم سدیم پتاسیم وباریم بکار میرود.فلیم فتومتر شبیه اسپکتروفتومتر یا فتومتر ساده است با این تفاوت که در فتومتر لامپ الکتریکی ودر فلیم فتومتر نور حاصل از شعله به عنوان منبع نور محسوب میشود همچنین فتومتر یا اسپکتروفتومتر میزان نور جذب شده توسط محلول اندازه گیری میشود در حالیکه در فلیم فتومتر نور حاصل از سوختن فلز را مستقیما اندازه گیری می کنند.

 اسپکتروفتومتر ماوراءبنفش/مریی: 
دستگاه های اسپکتروفتومتر ماوراءبنفش/مریی به عنوان پر مصرف ترین دستگاه های اسپکتروفتومتربوده که در ان با استفاده از اندازه گیری شدت نور به صورت تابعی از طول موج  ویا میزان مقدار عبور جذب وغلظت را تعیین می کنند.

دستگاه های اسپکتروفتومتر نشری ICP:
دستگاه  ICP سیستم انالیز عنصری است که بر اساس طیف بینی نشری می باشد و روش اتم سازی در ان از طریق پلاسما صورت میگیرد سرعت بالای اندازه گیری ، نیاز به نمونه بسیار کم و همچنین اندازه گیری همزمان بیش از 80عنصر در یکبار با دقت ppm،    ppb توسط دستگاه از ویژگی های منحصر به فرد این دستگاه آنالیز محسوب میشود.

سختی آب:
کاتیونهای فلزات دو ظرفیتی عامل اصلی سختی آب می باشند مهم ترین کاتیون های دو ظرفیتی که باعث سختی در آب میشوند: کلسیم، منیزیم، استرانسیم، آهن، فرو ومنگنز .

قلیاییت:
مقدار اسید لازم جهت خنثی کردن OH،CO3،
 HCO3محلول.

DO: مقدار اکسیژن محلول .

BOD: مقدار اکسیژنی که باکتری ها تحت شرایط هوازی جهت تجزیه (اکسیداسیون)مواد آلی قابل تجزیه نیاز دارند.

COD: مقدار اکسیژن مورد نیاز برای اکسیداسیون شیمیایی مواد آلی موجود در یک نمونه است.

نیتروژن کجلدال:
مجموع نیتروژن آمونیاکی و نیتروژن ترکیبات آلی است که در اثر عمل هضم به سولفات آمونیوم تبدیل می شود .

TS: جامدات خشک شده در 105-103درجه سانتیگراد

TDS: جامدات محلول

TSS: جامدات معلق

گراویمتری:
تجزیه وزن سنجی، تجزیه وزن سنجی یکی از دقیق ترین روش های تجزیه کمی به روش ماکرو میباشد که با استفاده از وزن رسوب وفرمول شیمیایی ان وزن جسم مورد نظر محاسبه میگردد.

منگانیمتری:
کلیه روشهایی که در ان از پرمنگنات پتاسیم به عنوان ماده اکسنده استفاده میشود.

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب