دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

آزمایشگاه میکروبیولوژی بهداشت محیط بخشی از مجموعه ی آزمایشگاهی دانشکده بهداشت مرتبط با رشته مهندسی بهداشت محیط بوده و آزمایشات مرتبط با واحد درسی میکروبیولوژی  و طرح¬های تحقیقاتی و دانشجویی در حوزه¬ی  میکروبیولوژی محیط  در آن انجام میشود.ا

 

 تجهیزات :

ممبران فیلتر

- یخچال

استریو میکروسکوپ-

کلنی کانتر-

اتوکلاو-

- لامپ UV

دستگاه هات پلیت

- شیکر لوله –

شیکر

 انکوباتور-

سانتریفوژ-

بن ماری  سرولوژی -

ترازو-

پمپ خلاً -

فور - -

دستگاه کلرسنج پرتابل

 

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب