دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

 

" آزمایشگاه هیدرولیک گروه مهندسی بهداشت محیط "

 

  • مسئول : آقای دکتر ربانی
     
  • ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آزمایشگاه هیدرولیک:

این آزمایشگاه به منظور انجام آزمایشات مربوط به هیدرولیک و مکانیک سیالات برای دانشجویان کارشناسی بهداشت محیط در سال 1375 راه اندازی شد و در حال حاضر امکان انجام آزمایشات زیر در آن وجود دارد:
عیین عدد رینولدز - تعیین ضریب تخلیه سر ریزها - محاسبه نیروی جت آب - محاسبه ضریب تخلیه ارفیس - تعیین ضریب تخلیه و نتوریمتر - مقایسه فشار و دبی در پمپهای سری و موازی و بدست آوردن راندمان آنها - محاسبه ضریب C لوله - مدرج کردن فشارسنج بوردان

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب