دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
حسین روحانی
کارشناس رابط آموزش کارکنان دانشکده بهداشت
کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای
حسین روحانی
شرح وظایف:
1.اطلاع‌رسانی برگزاری دوره‌های آموزشی به پرسنل در واحد مربوطه 2.نظارت بر اجرای صحیح دوره‌های مصوب آموزشی در واحدها 3.انجام مراحل اداری نیازسنجی آموزشی واعلام نیازهای آموزشی به معاونت تخصصی مربوطه 4.ثبت دوره‌های آموزشی در سامانه آموزش کارکنان
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب