امروز : 31 اردیبهشت 1403
EN
دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
لیست اخبار صفحه :1
انتخاب مقاله « آقای دکتر مهدی ملکوتی خواه » به عنوان یکی از 6 اثر برگزیده دومین جشنواره ترجمان دانش با موضوع ایمنی، حوادث و بلایا

انتخاب مقاله « آقای دکتر مهدی ملکوتی خواه » به عنوان یکی از 6 اثر برگزیده دومین جشنواره ترجمان دانش با موضوع ایمنی، حوادث و بلایا

مقاله آقای دکتر مهدی ملکوتی خواه، عضو محترم هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی‌کار دانشکده بهداشت در دومین جشنواره ترجمان دانش با موضوع ایمنی، حوادث و بلایا به عنوان یکی از 6 اثر برگزیده انتخاب شد.

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب