دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

بازدید علمی از آزمایشگاه مرکزی دانشگاه کاشان

بازدید علمی ویژه دانشجویان کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار ورودی مهر 1400به تعداد 12 نفر، با همراهی و نظارت عضو هیئت علمی گروه (دکتر عباس بهرامی) و کارشناس آزمایشگاه ( مهندس فاطمه قنایی )؛ در ارتباط با درس تجزیه و ارزشیابی نمونه های هوا  با هدف آشنایی با تجهیزات آزمایشگاهی (تجزیه دستگاهی: دستگاه  اتمیک ابزوربشن و...) در  روز دوشنبه 18 اردیبهشت ماه 1402 از آزمایشگاه مرکزی دانشگاه کاشان بعمل آمد. 

کلمات کلیدی
{author_name}
تصویر نویسنده :

مدیر سایت
عکاس

مدیر سایت

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب