دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

دانشجویان دانشکده بهداشت

 

به منظور تقویت حضور دانشجویان در امر مشارکت، تصمیم سازی، برنامه ریزی و همکاری در امر نظارت بر نحوه اجرای قوانین صنفی و رفاهی دانشجویی، شورای صنفی دانشجویان با حمایت دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور تشکیل می گردد.

اعضای شورای صنفی دانشجویان  دانشکده بهداشت

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مقطع و رشته تحصیلی

عضویت

1 فاطمه خدری کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی‌کار دبیر
2 نرگس جهانگیری کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی‌کار اصلی
3 احسان کبریایی  کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی‌کار اصلی
4 محمد‌عرفان رحمانی  کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی‌کار اصلی
5 سعید مولایی  کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی‌کار اصلی
6 طاهره صباغی  کارشناسی بهداشت عمومی اصلی
 


جهت مطالعه و دانلود اطلاعات بیشتر کلیک نمایید.

آئین‌نامه شورای صنفی دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی
دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه شورای صنفی دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی
 عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب