دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

انجمن علمی، دانشجویی مهندسی بهداشت محیط با هدف ارتقاء سطح علمی دانشجویان و همچنین بالا بردن مهارت‌های کاربردی- علمی و ارتباطی- اجتماعی دانشجویان در سال 1395 در دانشکده بهداشت دایر گردیده است.

 

اسامی اعضای انجمن علمی تخصصی مهندسی بهداشت محیط

 

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 دکتر احسان احمدی استاد مشاور انجمن
2 پریسا ربانی دبیرعلمی انجمن
3 علی‌محمد مجیدی عضو انجمن
4 فاطمه احسان عضو انجمن
5 فاطمه غزالی عضو انجمن
6 کیمیا کاظم‌‌پور عضو انجمن
7 زهرا محمدی عضو انجمن

 

  • گزارش و عملکرد
  • اخبار و اطلاعیه
  • نشریات:

گاهنامه آوای سلامت سال اول، شماره اول اردیبهشت 1398

گاهنامه آوای سلامت سال چهارم، شماره پنجم پاییز 1400

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب