دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

 

"برنامه امتحانات رشته‌های تحصیلی دانشکده بهداشت  "

 

 

برنامه امتحانات دانشکده بهداشت در نیمسال دوم سال تحصیلی1402/1403

برنامه امتحانات یک واحدی دانشکده بهداشت در نیمسال دوم سال تحصیلی1402/1403

برنامه امتحانات دانشجویان جدیدالورود دانشکده بهداشت در نیمسال اول سال تحصیلی1402/1403 ( تاریخ آخرین بروز رسانی 1402/10/09)

 

 

با توجه به احتمال تغییرات برنامه امتحانی در طول ترم تحصیلی توصیه میگردد دانشجویان در فواصل زمانی معین، برنامه امتحانات خود را بازبینی نمایند.

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب