دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

 "برنامه هفتگی نیمسال دوم سال تحصیلی 1402/1403 "

 " اساتید گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی "

جهت مشاهده برنامه روی نام استاد مورد نظر کلیک نمایید.

 

 

     
       
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب