دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

 

 

نیمسال دوم سال تحصیلی 1402/1401

                       ساعت    ایام هفته

8-10

10-12

12-15

شنبه

بیماریهای شغلی و اپیدمیولوژی آنها

(کلاس1)

فیلد کارآموزی

دفتر

یکشنبه

دفتر

فیلد کارآموزی

شورای آموزشی دانشکده

دوشنبه

دفتر

پیگیری امور دانشکده

دفتر

سه شنبه

سم شناسی شغلی

(کلاس4)

فیلد کارآموزی

دفتر

چهارشنبه

کمکهای اولیه

(کلاس4)

فیلد کارآموزی

دفتر

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب