دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

دانشکده بهداشت در یک نگاه:

دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان در راستای رسالت دانشگاه در سال 1375 به منظور تامین، حفظ و ارتقاء سطح سلامتی جامعه و با هدف تربیت نیروی انسانی توانمند جهت ارائه خدمات تامین کننده سلامت جامعه تأسیس گردید.

درسال 1386، ساختمان جدید دانشکده بهداشت که با کمک خیرین سلامت و حمایت های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بنا گردیده بود، مورد بهره برداری قرار گرفت.

درحال حاضر دانشجویان در رشته های کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار، کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی، کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت محیط،کارشناسی پیوسته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، کارشناسی ارشد مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست(HSE) و دکترای تخصصی مهندسی بهداشت محیط در دانشکده بهداشت مشغول به تحصیل می باشند و تاکنون حدود 4724 دانشجو از این دانشکده فارغ التحصیل شده اند.

 

تاریخچه  پذیرش دانشجو:

 • اولین رشته: کاردانی بهداشت محیط در سال 1372
 • دومین رشته: کاردانی بهداشت خانواده، مبارزه با بیماری هاو  بهداشت حرفه ای در سـال 1373
 • سومین رشته: کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی در سـال 1375
 • چهارمین رشته: کارشناسی ناپیوسته بهداشت محیط در ســال 1375
 • پنجمین رشته: کارشناسی ناپیوسته بهداشت حرفه ای در سال 1379
 • ششمین رشته: کارشــناسی ارشـد بهداشت محیط در ســـال 1387
 • هفتمین رشته: کارشناسی پیوسته بهداشت محیط و بهداشت حرفه ای در سال 1388
 • هشتمین رشته: کارشـناسی پیوسته بهداشت  عمومی در سـال 1389
 • نهمین رشته: کارشناسی ارشد مدیریت سلامت ایمنی و محیط زیست در سال 1394
 • دهمین رشته: دکترای تخصصی مهندسی بهداشت محیط در سال 1396
 • یازدهمین رشته: کارشناسی پیوسته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی در سال 1401

 

 

 

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب