دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

 

جلسات دفاع پایان نامه‌های بهداشت محیط و HSE

ردیف

سال

بهداشت محیط

HSE

1

1395

8

-

2

1396

5

-

3

1397

6

2

4

1398

1

4

5

1399

6

2

6

1400

7

7

7

1401

3

2

8

1402

1

-

آمار کلی

37

17

 

 

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب