دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

گروه آموزشی

اولویت‌های پژوهشی دانشکده بهداشت

گروه بهداشت حرفه‌ای و گروه مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست

بررسی تاثیر آلاینده‌های هوا بر شاغلان محیطهای اداری شهر کاشان

برسی میزان آگاهی کارکنان مشاغل مختلف از مواردی از قبیل : ارگونومی، ایمنی محیط کار و بهداشت حرفه‌ای

ارزیابی مواجهه کارگران صنعت تولید چدن با سیلیس کریستالی: تعیین ریسک مرگ و میر ناشی از سیلیکوزیس و سرطان ریه

بررسی شرایط بهداشت شغلی و ایمنی در صنایع کوچک و متوسط شهر کاشان با استفاده از روشELMERI - محل اجرای طرح : اصناف و صنایع متوسط مقیاس

تعیین و اجرای روش ارزیابی پوسچر حمل بار متناسب با مشاغل شرکت سایپا سیتروئن

طراحی نرم افزار ارزیابی ریسک حریق بر اساس روش FRAME

ارزیابی ریسک بهداشتی عوامل زیان آور فیزیکی و شیمیایی صنایع مختلف کاشان

ارزیابی ریسک حریق و انفجار مخازن مواد شیمیایی صنایع کاشان

ارزیابی واکنش و میزان هماهنگی تیم مدیریت بحران شهرستان با استفاده از تحلیل شبکه

گروه بهداشت محیط

بررسی میزان آلاینده های محیطی در آب، خاک، و مواد غذایی

مدیریت تقاضای آب در بخش های شهری، صنعتی و کشاورزی

تصفیه و استفاده مجدد از فاضلاب

مدیریت آب شیرین کن های خانگی و تجاری و ارزیابی زیست محیطی و اثر آن ها بر سلامت

پایش و کنترل آلودگی هوا (شهری و صنعتی) و ریزگردها

تشعشعات  و امواج الکترومغناطیسی

مدیریت پسماندهای شهری و صنعتی و بازیافت آن ها

ارزیابی اثرات زیست محیطی توسعه گردشگری و اکو توریسم

بررسی راهکارهای توسعه آموزش همگانی زیست محیطی

بررسی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

ارزیابی اقتصادی و قیمت تمام شده فعالیت های سلامت

ارزیابی اثر بخشی فعالیت های سلامت

پزوهش در آموزش به منظور بهبود آموزش جاری

پژوهش در آموزش به منظور بهبود ارزشیابی کارآموزی در عرصه

مدیریت بهینه مصرف آب

افزایش مشارکت مردمی در اجرای پروژه های بهداشت محیطی

بررسی اثرات محیط زیستی تغییرات اقلیم و نقش آن در بهداشت و اقتصاد در جامعه

مدیریت فاضلاب های صنعتی بویژه مربوط به صنایع موجود در شهرستان کاشان

گروه تربیت بدنی

ارزیابی حفظ آمادگی جسمانی و سلامت

بررسی بروز صدمات ورزشی

ارزیابی نگرش و دیدگاه مردم به آمادگی بدنی

چرخه فعالیت های بدنی بر سلامت

آموزش فعالیت های بدنی و سلامت برای گروه های سنی

گروه بهداشت عمومی

ارتقای سبکح زندگی سالم در گروه های مختلف

آسیب شناسی نظام مدیریت در دانشگاه علوم پزشکی کاشان

بهینه سازی فرآیندهای کسب و کار در نظام سلامت

نقش آفرینی دانشگاه های علوم پزشکی در حیطه عامل اجتماعی موثر بر سلامت

گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی

انجام مدل­های طراحی پیشرفته بقا در مطالعات طولی

انجام مطالعات هزینه- اثربخشی در زمینه تشخیص و درمان بیماری­ها

تحلیل آنالیز روند بیماری ها در جامعه

استفاده از مدل­های با متغیرهای پنهانی

آنالیز مسیری مطالعات اجتماعی

انجام مطالعات بهداشتی و سلامت جامعه

انجام متا آنالیز در زمینه شیوع بیماریها و عوامل موثر بر آن

ابزار سازی و اعتبار سنجی ابزارهای سنجش سلامت

انجام مطالعه سنجش سلامت در سطح کلان شهرستان

اجرای مدل های هوش مصنوعی و یادگیری ماشین در پزشکی و حوزه ی سلامت

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب