دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

 

رسالت:
ما برآنیم تا از طریق  ارائه آموزش های کاربردی و عملیاتی  در زمینه های اصول و مبانی مدیریت محیط زیست، اصول و مبانی بهداشت محیط و کنترل آلاینده های محیطی، اصول و مبانی بهداشت حرفه­ای و اصول ایمنی و تلفیق این علوم با هم ، آشنایی نمودن فراگیران با  روش های پژوهش علمی سازمان دهی  شده، با برنامه ریزی خاص و استفاده از دستورالعمل ها، استاندارد­ و روش های­ اجرایی و ارائه برنامه های کاربردی در جهت توانمندنمودن فراگیران در حوزه کارآفرینی بتوانیم خدمات مناسب و متناسب را در راستای پیشگیری از بیماری ها و حوادث شغلی  به جامعه و کشور ارایه دهیم.

چشم انداز:

گروه مدیریت  HSE دانشکده بهداشت برآن است تا 10 سال آینده با دراختیار داشتن بهترین متخصصین این رشته و فراهم نمودن زیرساخت های مناسب بتواند یکی از قطب های علمی و فنی کشور در زمینه مدیریت   HSE  شود. به طوری که با بهره گیری از پتانسیل ها و ظرفیت های بالقوه رشته مدیریت HSE و رویکردهای نوین و خلاقانه در زمینه های آموزشی ، پژوهشی و کارآفرینی  نقشی اساسی در ارتقاء دانش سلامت، ایمنی و محیط زیست درعرصه صنعت و جامعه ایفا نماید. 

اهداف کلان:

  • ارتقاء کمی و کیفی زیرساخت های گروه در زمینه های نیروی انسانی از قبیل اعضای هیئت علمی توانمند و به روز و تجهیزات و امکانات آموزشی و پژوهشی گروه HSE
  • ارتقاء وضعیت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست دانشگاه با استفاده از پتانسیل ها و طرفیت های رشته HSE از قبیل تشکیل کمیته های HSE ، برگزاری دوره های آموزشی مهارت محور در زمینه HSE
  • ارتباط موثر با واحدهای صنعتی و معدنی دارای نظام های مدیریت مبتنی بر استانداردهای ISO14001:2015 و ISO45001:2018
  • بالا بردن سطح کیفی و کمی آموزش متناسب با رشد سریع و تغییرات ایجاد شده در صنعت همگام با پیشرفت فناوری در دنیا
  • تجاری سازی و بکارگیری دستاوردهای آموزشی و فناوری گروه و معرفی آن به ذی نفعان مرتبط
  • ارتباط موثر با شرکت های صدور گواهینامه در حوزه ممیزی استانداردهای ISO14001:2015 و ISO45001:2018 بمنظور ارائه خدمات کاربردی و استاندارد در حوزه HSE با استفاده از ظرفیت های گروه
  • تربیت نیروهای آموزش دیده در زمینهHSE برای بخش های صنعتی و معدنی کشور
  • ایجاد اشتغال مفید بویژه در واحد های صنعتی و کارآفرینی در زمینه HSE در کشور

پایش مستمر برنامه آموزشی رشته  HSE با هدف بررسی انطباق با نیازهای واقعی کشورو تعمیق فعالیتهای پژوهشی اعضاء هیأت علمی با نیازهای کشور

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب