دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
دکتر حمیدرضا صابری
سرپرست دانشکده بهداشت
دکترای تخصصی طب کار
مرتبه علمی: دانشیار
دکتر حمیدرضا صابری
شرح وظایف:

1.تدوین برنامه برای استفاده مطلوب از ظرفیت‌های آموزشی، پژوهشی در حوزه سلامت

2.ارتقاء کیفیت آموزش‌های نظری و عملی برای تربیت دانش آموختگان متعهد و کارآمد

3.تلاش برای توسعه رشته‌های تحصیلات تکمیلی موردنیاز جامعه

4.توسعه و ارتقاء فعالیت‌های پژوهشی در راستای سیاست‌های کلی دانشگاه

5.حفظ و حراست از اموال عمومی و ارتقاء بهره‌وری

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب