دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
دکتر حمیدرضا صابری
سرپرست دانشکده بهداشت
دکترای تخصصی طب کار
مرتبه علمی: دانشیار
دکتر حمیدرضا صابری
شرح وظایف:
1.تدوین برنامه برای استفاده مطلوب از ظرفیت‌های آموزشی، پژوهشی در حوزه سلامت 2.ارتقاء کیفیت آموزش‌های نظری و عملی برای تربیت دانش آموختگان متعهد و کارآمد 3.تلاش برای توسعه رشته‌های تحصیلات تکمیلی موردنیاز جامعه 4.توسعه و ارتقاء فعالیت‌های پژوهشی در راستای سیاست‌های کلی دانشگاه 5.حفظ و حراست از اموال عمومی و ارتقاء بهره‌وری
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب