دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

"سرفصل دروس مقطع کارشناسی رشته مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) "

جهت دانلود سرفصل کلی دروس مقطع کارشناسی رشته مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) کلیک نمایید.

 

دروس مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست(HSE)

کد درس

نام درس

کد درس روزانه

واحد

سرفصل

نظری

عملی

جمع

01

سیستم اطلاع رسانی پزشکی

١٧٣٢١٠١

0.5

0.5

1

لینک دانلود

02

آمار و روش تحقیق

١٧٣٢١٠٢

2.5

0.5

3

لینک دانلود

16

زبان تخصصی HSE

١٧٣٢١١٦

2

-

2

لینک دانلود

04

مدیریت ایمنی وریسک

١٧٣٢١١٥

2.5

0.5

3

لینک دانلود

05

مدیریت بهداشت محیط

١٧٣٢١١٣

2

-

2

لینک دانلود

06

اصول ومبانی مدیریت

١٧٣٢١٠٥

3

-

3

لینک دانلود

07

مدیریت بهداشت حرفه ای

١٧٣٢١١٤

1.5

0.5

2

لینک دانلود

08

مدیریت بحران

١٧٣٢١١١

1.5

0.5

2

لینک دانلود

09

ارزیابی اثرات توسعه بر بهداشت و محیط زیست

١٧٣٢١١٧

1.5

0.5

2

لینک دانلود

10

مدیریت یکپارچه سلامت ومحیط زیست

١٧٣٢١١٠

1.5

0.5

2

لینک دانلود

11

قوانین ، مقررات و استانداردهای HSE

١٧٣٢١١٢

2

-

2

لینک دانلود

12

ارزش گذاری اقتصادی در HSE

١٧٣٢١١٨

1

1

2

لینک دانلود

13

ایمنی در پروژه های عمرانی

١٧٣٢١٢٤

2

-

2

لینک دانلود

14

مدیریت حریق

١٧٣٢١١٩

2

-

2

لینک دانلود

15

بررسی وتجزیه وتحلیل حوادث

١٧٣٢١٢١

2

-

2

لینک دانلود

16

پایان نامه

١٧٣٢١٤٠

-

4

4

لینک دانلود

 

 
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب