امروز : 31 اردیبهشت 1403
EN
دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین


شورای امر به معروف و نهی از منکر دانشکده بهداشت

هدف :

هماهنگی و همکاری در جهت اجرای مطلوب فریضه امر به‌ معروف و نهی ‌از منکر در سازمان.

اعضاء شورا:

 • دکتر حمیدرضا صابری: (سرپرست دانشکده-رئیس شورا)
 • طیبه سادات جدی آرانی: -دبیر شورا
 • دکتر فاطمه عطوف(معاون آموزشی دانشجویی و فرهنگی دانشکده- عضو شورا )
 • زهرا بتولی (معاون پژوهشی دانشکده-عضو شورا )
 • دکتر عباس بهرامی: (عضو هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی‌کار- عضو شورا )
 • دکتر علی فخری نوش آبادی(عضو هیئت علمی گروه بهداشت عمومی- عضو شورا )
 • طاهره حاج رضایی: (متصدی امور دفتری و بایگانی-عضو شورا )
 • زهرا مهدوی راد: (مسئول دفتر ریاست دانشکده- عضو شورا )
 •  آرزو یزدانی:(دانشجوی رشته ............- عضو شورا)

 

شرح وظایف شورا:

 • شناسایی مصادیق معروف و مصادیق نهی از منکر موجود در دانشکده و اولویت بندی آنها
 • ارائه راهکارهای مناسب و عملی جهت ترویج معروفات و پیشگیری از گسترش و اماته منکرات مطابق اولویت بندی
 • اجرای طرح های مدون فرهنگی در راستای گسترش فریضتین در دانشکده
 • تشکیل هسته معتدین از طریق شناسایی، جذب و آموزش افراد با انگیزه متدین و مجرب در دانشکده
 • برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت در سطوح مختلف، در راستای فریضتین برای کارمندان و اعضا هیئت علمی دانشکده
 • تلاش جهت اصلاح رفتار افراد که شئونات اسلامی و اخلاقی را رعایت نمی نمایند با رعایت مراتب ذیل

الف: تذکر لسانی         ب: اخطار کتبی               ج: معرفی به واحد تخلفات و حراست

 • اجرای طرح تذکر لسانی مطابق شیوه نامه ارسالی از ستاد احیاء
 • شناسایی امکانات بالفعل و بالقوه موجود در دستگاه و فراهم ساختن امکانات جدید و به کارگیری آنها جهت اجرای امر به معروف و نهی از منکر طبق برنامه های ارسالی از ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر
 • نظارت بیشتر بر اجرای طرح عفاف و حجاب- طرح انطباق در دانشکده- اصلاح الگوی مصرف- تذکر لسانی و اجرای برنامه های متنوع فرهنگی و تبلیغات در راستای آن

شرح وظایف ریاست شورا:

 • برگزاری جلسات به صورت مستمر و منظم شورا
 • حضور موثر در جلسات و کنترل حضور سایر اعضاء
 • بکارگیری امکانات دستگاه مربوطه در راستای فریضتین
 • حمایت و پشتیبانی از طرحها و برنامه های ویژه گسترش فردی
 • حمایت و پشتیبانی از هسته معتمدین آمرین به معروف و ناهین از منکر
 • اتخاذ تدابیر لازم و مناسب جهت گسترش فریضتین
 • دستور به  کلیه  قسمتهای دستگاه جهت حرکت در راستای گسترش فریضتین و هماهنگی با فعالیتهای شورا
 • ارتباط و همکاری با مسئولین ستاد
 • اختصاص بودجه کافی جهت طرحهای فرهنگی و اجرایی در راستای گسترش فریضتین

شرح وظایف دبیر شورا:

 • هماهنگی بر ارئه گزارش جلسات ماهیانه شورا
 • تنظیم صورت جلسات و ارسال به شورای احیاء مرکزی دانشگاه
 • ارائه گزارش به صورت ماهیانه به شورای مرکزی امر به معروف و نهی از منکر دانشگاه
 • پیگیری انجام دقیق مصوبات با هماهنگی رئیس شورا
 • اتخاذ تدابیر لازم در راستای احیای فریضه الهی
 • حضور در جلسات دبیران، همایشها و...از طرف شورای مرکزی دانشگاه تشکیل می گردد.
 • ایجاد هماهنگی بین اعضا و بررسی گزارشات مربوط و عملکرد ایشان
 • ارائه پیشنهادات و راهکارهای عملی به منظور گسترش امر به معروف و نهی از منکر
 • پیگیری و انجام امور ابلاغی و تصمیمات متخذه از سوی ریاست شورا
 • پیگیری دقیق مصوبات با هماهنگی رئیس شورا

 

شرح وظایف اعضای شورا:

 • حضور مستمر در جلسات شورا
 • همفکری و تلاش جهت تحقق اهداف و برنامه های مصوب شورا
 • پیگیری و حضور فعال در اجرای طرح ها و برنامه های ابلاغی از سوی ستاد احیای شهرستان
 • حضور فعالانه در جلسات ماهیانه کمیته های تخصصی و کارشناسی که از طرف شورا برگزار می گردد.
 • ارائه راهکارها اجرائی در راستای احیا ی فریضه الهی
 • تلاش در جهت ارتقا سطح کیفی آگاهی ها و ایجاد زمینه رشد در سطوح مختلف اداری برای همکاری یا همفکری و هماهنگی با کلیه اعضای شورا

 

آرشیو

 

جلسات شورای امر به معروف و نهی از منکر دانشکده بهداشت

جلسات تفسیر قرآن شورای امر به معروف و نهی از منکر دانشکده بهداشت

جلسات هم اندیشی اساتید و کارکنان دانشکده بهداشت

احیای معروف و اهم منکرات در ادارات

تابلو اعلانات (مطالب خواندنی)

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب