دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

فرایند ژورنال کلاب دانشکده بهداشت

1.مراجعه به برنامه زمان بندی ژورنال کلاب به وب سایت دانشکده به آدرس 

2.انتخاب مقاله (ارشد:                    دکترا:

 1. مقاله از نوع تحقیقاتی باشد ( مقاله مروری و یا گزارش موردی نباشد.)
 2. مقاله از مجلات معتبر انتخاب شود (Q)
 3. مقاله جدید باشد (5 سال گذشته)

3.مشاوره با استاد راهنما در خصوص مقاله انتخابی (آیا مقاله مورد تایید استاد راهنما است؟ خیر  یا بله

4.تهیه پاورپوینت (ارائه مقاله به صورت پاورپوینت در مدت 15 – 20 دقیقه خواهد بود)

 1. معرفی نویسندگان، موسسه یا دانشگاهی که در آن تحقیق انجام شده است، مجله انتخابی، ناشر و...
 2. بیان مقدمه‌ای مختصر و مفید در مورد تحقیق (1 یا 2 اسلاید)
 3. بیان چارچوب کلی مطالعه با رویکرد نوآوری موضوع (1 اسلاید):
 • هدف یا فرضیه
 1. روش تحقیق (بصورت کامل توضیح داده شود) ( 3 الی 6 اسلاید):
 • نوع مطالعه
 • شرایط مطالعه شرکت‌کنندگان
 • روش جمع‌آوری داده‌ها
 • روش تجزیه و تحلیل
 1. بیان نتایج (1-2 اسلاید)
 • تنها بخش مهم و مورد نظر جداول و نمودارها را در اسلاید گذاشته و ارائه دهید.
 1. نتیجه‌گیری (1 اسلاید)
 2. نقاط‌قوت (1 اسلاید)
 3. نقاط‌ضعف (1 اسلاید)
 4. موارد قابل‌بحث (1 اسلاید)
 • در طول ارائه از پرسیدن سؤال پرهیز شود.
 • جلسات با حضور اساتید راهنما و اعضای گروه برگزار خواهد شد.

5. برگزاری جلسه ژورنال کلاب طبق برنامه زمانبندی در وب سایت دانشکده به آدرس ......

6. شرکت دانشجویان تحصیلات تکمیلی(ارشد و دکترا) و اعضای هیئت علمی گروه در  جلسه ژورنال کلاب (حداقل 3 جلسه به عنوان شرکت کننده در هر ترم و یک مورد به عنوان ارائه دهنده در طول دوره)

7.صدور گواهی به ارائه دهنده و شرکت کنندگان در جلسه ژورنال کلاب (توسط کارشناس گروه)

8. ارائه گواهی به سرپرست تحصیلات تکمیلی جهت صدور مجوز دافاع از پایان نامه/ رساله

9. اجازه دفاع به دانشجویان کارشناسی ارشد در صورت رعایت کردن موارد ذکر شده در بند 6

 

یادآوری چنانچه دانشجویی نظم برگزاری جلسات را بدون هماهنگی و تعیین جایگزین برای نوبت خود را رعایت ننماید، جلسه ی جایگزین برای وی در نظر گرفته نخواهد شد. بدین منظور تمامی دانشجویان موظف اند در شروع دوره تحصیلات تکمیلی در کارگاه توجیهی شرکت نمایند و برای تعیین زمان ارائه خود به مسئول برگزرای ژورنال کلاب مراجعه نمایند.

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب