دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

 

"فیلد پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشکده بهداشت "

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

فیلد پژوهشی

1

دکتر غلامرضا مصطفایی

پسماند، آب و فاضلاب

2

دکتر فاطمه عطوف

ابزارسازی، داده های چندسطحی، آنالیزبقا

3

دکتر زهرا بتولی

ارزیابی فعالیتهای پژوهشی، علم سنجی و آلتمتریکس، سواد اطلاعاتی، گیمیفیکیشن در آموزش

4

دکتر مسعود مطلبی کاشانی

صدا ، ارگونومی و تهویه

5

دکتر داورخواه ربانی

آب و فاضلاب، انرژی خورشیدی، فرآیند الکتروشیمیایی، کاربرد نانوتکنولوژی در تصفیه آب و فاضلاب

6

دکتر حسین اکبری

حوادث، ابزارسازی، روشهای تصمیم گیری

7

دکتر حمیدرضا صابری

طب کار، بیماریهای شغلی و بهداشت حرفه ای

8

دکتر منصور سیاح

علوم ورزشی، روانشناسی آموزشی

9

مهندس محمد صباحی بیدگلی

بهبود کیفیت، اعتبار بخشی سازمانی، تعالی سازمانی، مدیریت استراتژیک

10

مهندس میترا حنانی

بررسی روشنایی، گرما و پرتوهای زیان آور در محیط کار

11

دکتر عباس بهرامی

عوامل شیمیایی محیط کار و سم شناسی صنعتی

12

دکتر امیرحسین خوش اخلاق

عوامل شیمیایی، سم شناسی صنعتی، ایمنی و ارگونومی

13

دکتر علی اصغرخواجه وندی

سیستم های مدیریت یکپارچه، ارزیابی ریسک و خطاهای انسانی

14

دکتر ولی سرسنگی

ایمنی، ارگونومی و ارزیابی ریسک

15

دکتر مهدی ملکوتی خواه

ایمنی و ارگونومی

16

دکتر محمدباقر میران زاده

تصفیه فاضلاب و استفاده مجدد

17

دکتر روح اله دهقانی

محیط زیست، سم شناسی،مدیریت مبارزه با بیماری ها، حشره شناسی و مبارزه با ناقلین،جانوران زهری، اکولوژی

18

دکتر حسن رحمانی

آب و فاضلاب، نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی

19

دکتر احسان احمدی

پسماند، آب و فاضلاب، هوا، ارزیابی خطر عوامل محیطی و آلاینده ها، نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی

20

دکتر نظام میرزایی

هوا، ارزیابی ریسک، مدلسازی، آب، میکروبیولوژی

21

دکتر فاطمه یوسفیان

آلودگی هوا و مواجهه با آن، مواجهه کودکان با آلاینده های محیطی، پسماند، بررسی مواجهات محیطی واثرات سلامتی، پایش زیستی آلایندهای محیطی

22

دکتر اشرف مظاهری تهرانی

ارزیابی ریسک، تصفیه فاضلاب، میکربیولوژی، پسماند، پایش زیستی آلاینده ها، بیوتکنولوژی، نانو تکنولوژی، کنترل آلودگی هوا

23

دکتر حمیدرضا گیلاسی

اپیدمیولوژی سالمندان

24

مهندس غلامعباس موسوی

مدلهای خطی

25

دکتر حبیب اله رحیمی

روانپزشکی و حوادث ترافیکی

26

دکتر اکرم یزدانی

بقا

27

دکتر علی فخری

ارزیابی اثرات بهداشتی، عوامل احتماعی تعیین کننده سلامت، بهداشت عمومی

28

دکتر اعظم محمدلو

مدل های آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، تجویز مصرف منطقی دارو

29

دکتر علی کبریایی

مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب