دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
معرفی واحد دانشجویی و فرهنگی دانشکده بهداشت
 
جامعه دانشگاهی کنونی با رویکرد الهی و معنوی، نظام ارزشی اسلام را مبنای شئون خود و برنامه‌ریزی های خود قرار داده است و خواهان آن است که فضای دانشگاه با مبانی فرهنگی اسلامی و ارزشی تناسب داشته باشد.
هر چند در نظر اول دانشگاه مسئول تربیت نیروهای فکری و اجرایی جهت اداره شئونات مختلف اجرایی کشور است.اما در یک نگاه عمیق تر و با توجه به زمینه ها و بسترهای موجود در محیط دانشگاهی،دانشگاه محیطی است برای تقویت مناسبات انسانی و ارتقا و بهبود سطح زندگی.
فرهنگ، به عنوان بعد نرم ساختار تمدنی در این سبک زندگی نمود بارز دارد. به طور مختصر فرهنگ مجموعه دانش ها،بینش ها، نگرش ها، منش ها و ارزش های یک ملت محسوب می شود. در این میان نسبت دانشگاه با فرهنگ چنین نمایان می شود.ازیک سو دانشگاه با تغییر سبک زندگی فرهنگ را متحول می کند و از سوی دیگر فرهنگ با ترسیم چارچوب نقشها، آداب و هنجارها محیط دانشگاه را نه تنها در قالب ها بلکه در محتواها نیز متحول می کند.
بنابراین برای فعالیت در این عرصه باید به گونه ای عمل نمود که فرهنگ غنی ایرانی-اسلامی به شکل اصیل و نمادین آن به مخاطب عرضه شود.مخاطبی که خود با بسیاری از جنبه های این فرهنگ آشناست اما ممکن است بنا به اقتضای شرایط محیطی وپیرامونی از بعضی از مؤلفه های فرهنگی غافل شده و یا در مصاف با فرهنگ ها و خرده فرهنگ های جدید با مشکلاتی روبه رو می شود.
در این راستا واحد دانشجویی فرهنگی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان درتاریخ1389/12/05 با هدف پیشبرد اهداف دانشگاه و ایجاد بستری مناسب جهت تربیت نیروهای متخصص و متعهد مورد نیاز جامعه، آغاز به کار نموده است.
در مجموعه دانشجویی فرهنگی دانشکده بخش های زیر مشغول به فعالیت می باشند.
1- امور انجمن‌های علمی
2- امور شورای صنفی
3- امور فوق برنامه
4- نشریات دانشجویی
این واحد با هدف فراهم نمودن تسهیلات و امکانات لازم فرهنگی جهت رشد بنیه فکری و معنوی دانشجویان
با همکاری و همفکری سرپرست محترم دانشکده بهداشت ، معاونت آموزشی، پژوهشی دانشکده، اعضای هیئت علمی، دبیران انجمن های علمی ، دانشجویان و ... انجام وظیفه می نماید.
واحد فرهنگی دانشجویی دانشکده بهداشت بی صبرانه منتظر حضور فکری همه علاقه مندان در عرصه های اجرایی و برنامه ریزی با نظرات و پیشنهادات و انتقادات سازنده می باشد.
 
 
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب