دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

" واحد اساتید مشاور دانشکده بهداشت"

 

هدف از تعیین استاد مشاور و تبیین و تنظیم آیین نامه های مربوط به آن :


هدایت هدفمند امور تحصیلی دانشجویان جهت رشد و شکوفایی هر چه بیشتر آنان با تبیین اهداف، وظایف و ساختار اجرایی مشخص به منظور پیشگیری از افت تحصیلی، فراهم کردن زمینه‌های ارتقاء علمی و رفع مشکلات اموزشی، پژوهشی، فردی، اجتماعی، عاطفی و رفاهی دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی (کاردانی، کارشناسی پیوسته، کارشناسی ناپیوسته،دکتری عمومی پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی) است.

 

 

آیین نامه استاد مشاور مصوب هفتاد و دومین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی (تاریخ آخرین بروزرسانی:1397/12/12)

فرم اطلاعات فردی دانشجو

فرم ارجاع دانشجو به روان‌شناس در صورت لزوم

فرم گزارش‌دهی پایانی اساتید مشاور

فرم پرونده استاد مشاوری به تفکیک هر دانشجو

فرم نظرخواهی از دانشجو در مورد استاد مشاور

 

 

 

 

 

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب