دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
محمد صباحی بیدگلی

محمد صباحی بیدگلی

مدیر گروه بهداشت عمومی کارشناسی ارشد مديريت خدمات بهداشتي درماني مرتبه علمی: معادل استادیار
دکتر علی کبریایی

دکتر علی کبریایی

عضو هیئت‌علمی گروه بهداشت‌عمومی دکترای تخصصی مديريت خدمات بهداشتي درماني مرتبه علمی: دانشیار
دکتر علی فخری

دکتر علی فخری

عضو هیئت‌علمی گروه‌ بهداشت عمومی دکترای تخصصی سیاست گذاری سلامت مرتبه علمی: استادیار
دکتر اعظم محمدلو

دکتر اعظم محمدلو

عضو هیئت علمی گروه بهداشت عمومی دکترای تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت مرتبه علمی: استادیار
طیبه‌سادات جدی

طیبه‌سادات جدی

کارشناس گروه بهداشت عمومی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
بهداشت عمومی

تاریخچه:

گروه بهداشت عمومي دانشكده بهداشت در سال 1375 همزمان با تاسيس دانشكده بهداشت فعاليت خود را آغاز نموده و همگام با توسعه دانشكده زمينه فعاليت گروه و تعداد اعضاء آن نيز افزايش يافته است. ماموریت این گروه آموزش نظری و عملی دانشجویان در مقطع کارشناسی پیوسته طبق برنامه مصوب و سرفصل‌های پیش‌بینی شده در رشته‌های مرتبط با گروه به نحوی که دانشجویان این دانشکده از جدیدترین اطلاعات مورد نیاز برخوردار باشند.

 رسالت و برنامه راهبردی گروه:

تعریف رشته: بهداشت عمومی شاخه اساسی علوم بهداشتی است.دانشجویان آن در جهت حفاظت در ارتقاء و بازسازی سلامت افراد جامعه فعالیت می‌کنند. دانشجویان این رشته باید مجهز به مجموعه ای از علوم و مهارت و اعتقاداتی باشند که در جهت حفظ ، توسعه و ارتقاء سلامت جامعه تلاش نمایند.

رسالت این رشته: آموزش و تربیت نیروهای آشنا، معتقد و عامل به مفاهیم، مبانی، و راه‌کارهای تامین، حفظ و ارتقاء سلامت برای جامعه، خانواده و فرد است.

چشم انداز : فراگیران ضمن تثبیت جایگاه خود در بخش بهداشت و آموزش بر اساس استانداردهای جهانی امکان جذب در بازار کار و رفع نیاز جامعه را ایجاد نمایند.

اهداف:
1. با آگاهی و عملکرد همسو با نیازهای جامعه، خانواده و فرد با ارزیابی و ارزشیابی عوامل خطر و مداخله و تغییر در سطح بهداشت محیط، خانواده و فرد آشنا باشند.
2. در چگونگی اثر گذاری عوامل انسانی، محیطی، اقتصادی، اجتماعی بر چگونگی تامین، حفظ و ارتقاء سلامتی در سطوح مختلف آشنا باشند.
3. از چگونگی مداخله از طریق نیاز سنجی ها، آموزش بهداشت، کنترل اپیدمیها، مراقبت از چگونگی تغذیه و تغییر در شاخص های سلامتی در سطح جامعه آگاهی داشته باشند.

جایگاه این رشته: دانشجویان رشته بهداشت عمومی در حرفه آینده خود در جامعه نقش‌های زیر را بر عهده خواهند داشت:
1. نقش آموزشی: آموزش به افراد تحت پوشش
2. نقش پژوهش: کمک به پژوهش‌های کاربردی (HSR) در عرصه‌های بهداشتی کشور
3. نقش مراقبتی: شرکت در برنامه‌های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سطح کل جامعه مانند مراقبت از رشد و تکامل کودکان، مراقبت از مادران باردارو...

نحوه پذیرش دانشجو در مقاطع تحصیلی: کارشناسی پیوسته- کارشناسی ناپیوسته(کاردانی بهداشت خانواده و کاردانی مبارزه با بیماریها)
موقعیت شغلی و آینده فارغ التحصیلان: دانشجویان این رشته پس از فراغت از تحصیل در بخش دولتی؛ در مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی و پایگاه‌های شهری مشغول به فعالیت می باشند.
طول مقطع تحصیلی در کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترای: به ترتیب 4و2 و 5 سال می باشد.

گرایش‌ها و رشته‌ها برای ادامه تحصیل در این رشته: به طور کلی دانشجویان کارشناسان بهداشت عمومی می توانند دوره تحصیلات تکمیلی خود را در رشته‌های مختلف به شرح ذیل ادامه دهند.
 1.آموزش بهداشت

2.آمار زیستی

3. اپیدمیولوژی

4. اقتصاد بهداشت(گرایش توسعه بهداشت و درمان –سیاستگذاری و برنامه ریزی بهداشت و درمان)

5.اکولوژی انسانی

6. انفورماتیک پزشکی

7. ارزیابی فناوری سلامت (HTA)

8.بهداشت و ایمنی مواد غذایی

9. تاریخ علوم پزشکی

10.حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین

11. رفاه اجتماعی

12. زیست فن آوری پزشکی

13. سم شناسی

14. سلامت سالمندی

15. علوم تغذیه

16. علوم تغذیه در بحران و حوادث غیر مترقبه

17. علوم بهداشتی در تغذیه

18.فیزیولوژی

19. کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

20. فناوری اطلاعات سلامت

21. مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

22. مهندسی بهداشت محیط

23. مدیریت توانبخشی

24. نانوتکنولوژی پزشکی.

 

 

تعداد هیئت علمی 4
تعداد دانشجو 69
تعداد فارغ التحصیلان 1946
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب