دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
دکتر محمد‌باقر میران زاده

دکتر محمد‌باقر میران زاده

مدیر گروه مهندسی بهداشت محیط دکترای تخصصی مهندسی بهداشت محیط مرتبه علمی: استاد
دکتر روح‌اله دهقانی

دکتر روح‌اله دهقانی

عضو هیئت‌علمی گروه مهندسی بهداشت محیط دکترای تخصصی حشره‌شناسی پزشکی مرتبه علمی: استاد
دکتر داورخواه ربانی

دکتر داورخواه ربانی

عضو هیئت‌علمی گروه مهندسی بهداشت محیط دکترای تخصصی مهندسی بهداشت محیط مرتبه علمی: استاد
دکتر غلامرضا مصطفایی

دکتر غلامرضا مصطفایی

عضو هیئت‌علمی گروه مهندسی بهداشت محیط دکترای تخصصی مدیریت محیط زیست مرتبه علمی: استاد
دکتر نظام میرزایی

دکتر نظام میرزایی

عضو هیئت‌علمی گروه مهندسی بهداشت محیط دکترای تخصصی مهندسی بهداشت محیط مرتبه علمی: دانشیار
دکتر حسن رحمانی

دکتر حسن رحمانی

عضو هیئت‌علمی گروه مهندسی بهداشت محیط دکترای تخصصی مهندسی بهداشت محیط مرتبه علمی: استادیار
دکتر احسان احمدی

دکتر احسان احمدی

عضو هیئت‌علمی گروه مهندسی بهداشت محیط دکترای تخصصی مهندسی بهداشت محیط مرتبه علمی: استادیار
دکتر اشرف مظاهری

دکتر اشرف مظاهری

عضو هیئت‌علمی گروه مهندسی بهداشت محیط دکترای تخصصی مهندسی بهداشت محیط مرتبه علمی: استادیار
دکتر فاطمه یوسفیان

دکتر فاطمه یوسفیان

عضو هیئت‌علمی گروه مهندسی بهداشت محیط دکترای تخصصی مهندسی بهداشت محیط مرتبه علمی: استادیار
غلامرضا حسین دوست

غلامرضا حسین دوست

کارشناس گروه مهندسی بهداشت محیط کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط
فاطمه محبی

فاطمه محبی

کارشناس گروه مهندسی بهداشت محیط کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط
نرجس زیلوچی

نرجس زیلوچی

کارشناس آزمایشگاه گروه مهندسی بهداشت محیط کارشناسی مهدسی بهداشت محیط
فاطمه اکبرزاده

فاطمه اکبرزاده

کارشناس آزمایشگاه گروه مهندسی بهداشت محیط کارشناسی مهندسی بهداشت محیط
مهندسی بهداشت محیط
گروه مهندسی بهداشت محیط در سال 1375 همزمان با تأسیس دانشکده بهداشت شروع به کار نمود. تا قبل از سال 1375 فعالیتهای آموزشی و پژوهشی گروه مهندسی بهداشت محیط به صورت مشترک با گروه بهداشت و پزشکی اجتماعی انجام می گرفت و با تأسیس دانشکده بهداشت ومنتقل شدن گروههای آموزشی عملاً فعالیتهای آن به صورت گروه مستقل اداره می‌شود. اولین دوره پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی مهندسی بهداشت محیط وبا ظرفیت پذیرش 25 نفر در سال 72 شروع گردید و به دنبال آن با تجهیزشدن آزمایشگاهها وکارگاهها و تکمیل اعضاء هیئت علمی مجوز پذیرش دانشجوی مقطع کارشناسی مهندسی بهداشت محیط نیز در سال 1375 توسط وزارتخانه ذیربط صار گردید. در سال 1387اولین دوره کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط پذیرش و علاوه براین، پذیرش دانشجوی PhD این رشته در نیمسال اول 1397/1396 انجام گردید. ضمناً گروه پیگیر راه اندازی مقطع کارشناسی ارشد گرایش بهره برداری و نگهداری تأسیسات بهداشت شهری می باشد و موضوع در مراحل نهایی تأیید بورد بهداشت محیط کشور است.
تعداد هیئت علمی 9
تعداد دانشجو 85
تعداد فارغ التحصیلان 1553
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب