دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

"سرفصل دروس مقطع دکترای تخصصی رشته مهندسی بهداشت محیط"

جهت دانلود سرفصل کلی دروس مقطع دکترای تخصصی رشته مهندسی بهداشت محیط کلیک نمایید.

 

کد درس

نام درس

کد درس روزانه

واحد

سرفصل

نظری

عملی

جمع

14

فن آوری های نوین کنترل آلودگی هوا

1740122

2

-

2

لینک دانلود

15

مدیریت جامع پسماند

1740106

2

-

2

لینک دانلود

16

روش های نوین تصفیه آب : فرایندها و طراحی

1740116

2

-

2

لینک دانلود

17

روش های نوین تصفیه فاضلاب : فرایندها و طراحی

1740107

2

-

2

لینک دانلود

18

آمار کاربردی در پژوهش های بهداشت محیط

1740103

1

1

2

لینک دانلود

19

شناخت و کنترل آلودگی های خاک

1740108

2

-

2

لینک دانلود

21

مدل سازی در علوم مهندسی بهداشت محیط

1740110

1

1

2

لینک دانلود

25

میکروبیولوژی پیشرفته محیط

1740118

2

-

2

لینک دانلود

29

سیستم های غیر متعارف تامین و انتقال آب

 

 

 

 

لینک دانلود

32

استفاده مجدد و بازچرخش آب

 

 

 

 

لینک دانلود

33

سیستم های طبیعی تصفیه فاضلاب

 

 

 

 

لینک دانلود

34

روش های فرآورشو دفع لجن

1740125

2

-

2

لینک دانلود

38

برنامه ریزی کنترل آلودگی هوای شهری

 

 

 

 

لینک دانلود

43

مدیریت مواد زائد جامد خطرناک

 

 

 

 

لینک دانلودعبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب