دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

"سرفصل دروس مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی بهداشت محیط"

جهت دانلود سرفصل کلی دروس مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی بهداشت محیط کلیک نمایید.

کد درس

نام درس

کد درس روزانه

واحد

سرفصل

نظری

عملی

جمع

01

سیستم های اطلاع رسانی پزشکی

1731103

0/5

0/5

1

لینک دانلود

02

زبان تخصصی بهداشت محیط

1731101

3

-

3

لینک دانلود

05

میکروبیولوژی محیط

 

 

 

 

لینک دانلود

09

روش تحقیق

1731122

2

-

2

لینک دانلود

10

کنترل آلودگی هوا

1731110

2

-

2

لینک دانلود

11

طراحی تصفیه خانه فاضلاب

1731113

2

-

2

لینک دانلود

12

طراحی تصفیه خانه آب

1731108

2

-

2

لینک دانلود

13

طراحی و اصول مهندسی سیستم های پسماند

1731125

2

-

2

لینک دانلود

14

برنامه ایمنی آب آشامیدنی

1731124

2

-

2

لینک دانلود

15

مدیریت فاضلاب صنعتی

1731116

2

-

2

لینک دانلود

16

ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست

1731112

2

-

2

لینک دانلود

17

کاربرد روش های پیشرفته دستگاهی در سنجش آلاینده ها

1731106

1

1

2

لینک دانلود

18

اپیدمیولوژی محیط

1731123

2

-

2

لینک دانلود

19

کارآموزی در عرصه

1731115

-

2

2

لینک دانلود

24

سم شناسی محیط

1731114

2

-

2

لینک دانلود

28

مدیریت توسعه منابع آب

1731104

2

-

2

لینک دانلودعبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب