دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

 

"ویژه دانشجویان جدیدالورود 1401"

مقدمتان گلباران

ضمن عرض خیرمقدم به دانشجویان جدید الورود توجه شما را به مطالب ذیل جلب می کنیم.

ثبت نام جدید الورود

برنامه هفتگی کلاس ها

مقطع کارشناسی

 کتابچه راهنمای تحصیلی دانشکده بهداشت

 

کتابچه راهنمای دانشجویان کارشناسی
کتابچه راهنمای دانشجویان کارشناسی ارشد

آئین نامه دانشجویان دکتری

 

فهرست

تقویم دانشگاهی

 

 

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب