دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

 

"پتانسیل های علمی، اجرایی و آزمایشگاهی دانشکده بهداشت در ارتباط با صنعت"

 • مشاوره و اجرای برنامه‌­های ارزیابی و مدیریت ریسک
 • اجرای الزامات سیستم­های مدیریتی و استانداردهای بهداشتی
 • مشاوره و اجرای ارزیابی ریسک حریق
 • مشاوره و اجرای ارزیابی ریسک مواد شیمیایی
 • مشاوره و اجرای ارزیابی پوسچر و اقدامات ارگونومی
 • طراحی و اجرای تهویه صنعتی
 • ارزیابی ارگونومی و راهکار کنترلی
 • آموزش ایمنی و بهداشت کار (شامل عوامل فیزیکی، شیمیایی، ارگونومی و ایمنی)
 • پژوهش مسئله-محور جهت حل مسائل صنعت
 • مشاوره و آموزش درخصوص طب کار
 • مشاوره و اجرای اقدامات کنترلی
 • مشاوره و اجرای اقدامات لازم در جهت اجرای سیستم HSE
 • انجام آنالیزهای آب و فاضلاب
 • مشاوره فنی برای طراحی و بهره برداری از تاسیسات آب و فاضلاب صنعتی
 • مشاوره در خصوص مدیریت پسماندهای صنعتی و کنترل آنها
 • مشاوره در خصوص کنترل آلاینده های محیطی در بخش صنعت به ویژه در هوای آزاد
 • کنترل بهداشت مواد غذایی در صنایع
 • ارائه برنامه ها و کارگاه های آموزشی در حیطه های بهداشت محیط برای پرسنل شاغل به کار در صنایع
 • انجام آنالیزهای گردوغبار با استفاده از دستگاه اسپکتروفوتومتری
 • مشاوره های فنی در زمینه طراحی تهویه و کنترل آلاینده­ها در محیط کار
 • مشاوره در زمینه های مختلف مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار
 • طراحی ایستگاه های کاری
 • انجام طرح های تحقیقاتی در زمینه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار مشترک با صنایع
 • مشاوره های فنی در زمینه مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست
 • ارائه برنامه و کارگاه های آموزشی در زمینه HSE
 • اجرای سیستم های مدیریت حوادث و ایزو
 • انجام طرح های تحقیقاتی در زمینه مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست مشترک با صنایع
 • امکان برگزاری دوره های آموزشی جامع در حوزه های ایمنی ، بهداشت و محیط زیست در بخش  صنعت، معدن و سایر بخش ها
 • امکان مشاوره در حوزه استقرار سیستم های مدیریت یکپارچه در بخش های صنعتی و معدنی براساس استانداردهای روز دنیا از قبیل ISO45001:2018 ,ISO14001:2015
 • امکان ممیزی های ایمنی از قبیل برنامه های SAFETY AUDIT در حوزه های ایمنی، بهداشت و محیط زیست
 • امکان رفع چالش­های صنایع و معادن با سازمان­های قانونی از قبیل وزارت کار، بهداشت و محیط زیست
 • امکان برگزاری دوره های بازآموزی برای کارشناسان ایمنی، بهداشت و محیط زیست بخش صنعت و معدن متناسب با حیطه های کاری
 • تعریف و اجرای پروژه های مطالعاتی مشترک با بخش صنعت و معدن
 • تجزیه و تحلیل اطلاعات آماری استخراج شده از داده ها
 • آموزش کارگاههای پژوهشی اصول و روشهای مدرن تحقیق
 • برگزاری کارگاه آموزشی در زمینه نرم افزارهای آماری
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب