دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

 

 

پوستر و چکیده جلسات ارائه شده ژورنال کلاب دانشکده بهداشت

 

جلسات ارائه دهنده رشته تحصیلی
پوستر چکیده ارائه شده گواهی‌های صادر شده

1

صفیه قباخلو دکترای مهندسی بهداشت محیط دانلود دانلود دانلود
2 فیض اله دیناروند دکترای مهندسی بهداشت محیط دانلود دانلود دانلود
3 بهادر نعمتی دکترای مهندسی بهداشت محیط دانلود دانلود دانلود
4 حشمت اله مرادپور دکترای مهندسی بهداشت محیط دانلود دانلود دانلود
5 مرتضی جعفر صالحی دکترای مهندسی بهداشت محیط دانلود دانلود دانلود
6 مهدی ابراهیمی دکترای مهندسی بهداشت محیط دانلود دانلود دانلود
7 محمد قشقایی کارشناسی ارشدHSE دانلود دانلود دانلود
8 فائزه پارسایی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانلود دانلود دانلود
9 راضیه وحید مقدم کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانلود دانلود دانلود
10 ساناز شریفی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانلود دانلود دانلود
11 محمد تقی صمدی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانلود دانلود دانلود
12 فاطمه اکبرزاده کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانلود دانلود دانلود
13 فتح اله اخوان کلوری کارشناسی ارشدHSE دانلود دانلود دانلود
14 مینا رحمانی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانلود دانلود دانلود
15 ریحانه سیبیان کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانلود دانلود دانلود
16 زهرا آسیبان کارشناسی ارشدHSE دانلود دانلود دانلود
17 سکینه هوشمند کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانلود دانلود دانلود
18 مجتبی گرامی کارشناسی ارشدHSE دانلود دانلود دانلود
19 علی عنایت کارشناسی ارشدHSE دانلود دانلود دانلود
20 مرضیه صالحی‌پور کارشناسی ارشدHSE دانلود دانلود دانلود
21 مهدی رادمهر کارشناسی ارشدHSE دانلود دانلود دانلود
22 سعید تزوال کارشناسی ارشدHSE دانلود دانلود دانلود
23 حجت‌اله مومن آرانی کارشناسی ارشدHSE دانلود دانلود دانلود
24 محدثه دست فرد کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانلود دانلود دانلود
25 ابوالفضل احمدی کارشناسی ارشدHSE دانلود دانلود دانلود
26 رسول عزیزیان کارشناسی ارشدHSE دانلود دانلود دانلود

 

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب