دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
فاطمه عبدی

فاطمه عبدی

کاردانی
کارشناس پژوهشی دانشکده بهداشت


شرح وظایف
x 1. انجام هماهنگی های لازم جهت تشکیل جلسات شورای پژوهشی و تحصیلات تکمیلی 2. تایپ صورتجلسه شورا و ارسال نامه های مربوطه به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه 3. پیگیری نامه های دریافتی از معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه با هماهنگی و نظارت معاون پژوهشی 4. اطلاع رسانی آیین نامه ها و برگزاری کارگاه ها به اعضای هیئت علمی و دانشجویان 5. هماهنگی با ارباب رجوع جهت ملاقات با معاون پژوهشی 6. پیگیری امور پایان نامه دانشجویان 7. پیگیری و هماهنگی برگزاری جلسات دفاع دانشجویان 8. تهیه و تدوین فرآیندهای اختصاصی تحت نظارت مافوق 9. همکاری با واحد EDO دانشکده طبق دستور مافوق 10. همکاری در برگزاری امتحانات، همایش ها، سمینارها، جلسات توجیهی، بازدیدها و رویدادهای دانشکده 11. انجام سایر امور محوله طبق دستور مافوق  سایر امور محوله: 1. کارشناس کمیته ارتقاء دانشگاه
حسین روحانی

حسین روحانی

کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار
کارشناس سامانه پژوهان دانشکده بهداشتعبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب