دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

" کتب تالیفی و ترجمه اعضاء هیئت علمی دانشکده بهداشت"

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

اسلاید کتب اعضاء هیئت علمی دانشکده بهداشت

نام کتاب: مبانی نظری ارزیابی ریسک حریق به روش FRAME

نام مولف:مهندس حدیثه ربیعی- دکتر مهدی ملکوتی خواه

ناشر: انتشارات حک

سال:1401

نام کتاب: راهنمای بهداشت شغلی: ویژه پیشگیری از بیماری کووید ۱۹ در محیط کار

نام مولف:دکتر مهدی جهانگیری-دکتر مهدی ملکوتی خواه و ...

ناشر: انتشارات حک

سال:1399

 

نام کتاب: مبانی ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی

نام مولف: دکتر علیرضا چوبینه-دکتر مهدی ملکوتی خواه و ...

ناشر:دانشگاه علوم پزشکی شیراز

سال:1400

نام کتاب: مهندسی ایمنی پیشرفته

نام مولف: غلامحسین حلوانی-امیرحسین خوش اخلاق

ناشر: انتشاران سبحان

سال: 1395

نام کتاب: مدیریت خطای انسانی

نام مولف: امیرحسین خوش اخلاق- سعید یزدانی راد

ناشر: انتشاران خسروی

سال: 1397

نام کتاب: ایمنی مبتنی بر رفتار و خطای انسانی

نام مولف: علی کریمی-امیرحسین خوش اخلاق- سعید یزدانی راد

ناشر: انتشاران آیلار

سال: 1397