دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

کمیته ارزشیابی دانشکده بهداشت

مسئول کمیته:

خانم دکتر فاطمه یوسفیان(عضو هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت محیط)

 

اعضای کمیته:

خانم دکتر فاطمه عطوف(معاون آموزشی دانشجویی و فرهنگی دانشکده)

آقای دکتر عباس بهرامی(عضو هیئت علمی و نماینده گروه HSE)

آقای دکتر امیرحسین خوش اخلاق(عضو هیئت علمی و نماینده گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی‌کار)

آقای دکتر علی فخری(عضو هیئت علمی و نماینده گروه بهداشت عمومی)

خانم دکتر اکرم یزدانی(عضو هیئت علمی و نماینده گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی)

 

هدف کلی:

ارتقاء بهره وری آموزشی با بهبود عملکرد اساتید و دانشجویان بر مبنای روند ارزشیابی مستمر

 

اهداف جزئی:

 • مشارکت در ارزیابی درونی گروه‌های آموزشی
 • مشارکت با مرکز توسعه آموزش دانشگاه در بازنگری فرم ترفیع سالیانه اعضای هیأت علمی
 • نظارت و هدایت ارزشیابی عملکرد اعضا هیات علمی (ارزشیابی استاد)
 • ارزشیابی نحوه تدریس و فعالیت های آموزشی اساتید از نظر دانشجویان
 • بررسی وضعیت برگزاری آزمون‌ها از جنبه محیط برگزاری، سوالات آزمون در جهت ارتقا کیفیت آزمونها

 

شرح وظایف کمیته:

 • ارائه نتایج ارزشیابی اساتید به مدیران گروه‌های آموزشی و اساتید در جهت کمک به بهبود و اصلاح روند آموزشی و بازخورد اصلاحیه آنها به معاونت آموزشی
 • ارائه گزارش‌های اعتراض به آزمون‌های برگزار شده به معاونت آموزشی دانشکده و اساتید مربوطه
 • رسیدگی به اعتراضات دانشجویان در خصوص آزمون‌ها طبق فرایند موجود
 • ارائه نتایج آنالیز و تحلیل آزمونها به گروه‌های آموزشی و اساتید در جهت کمک به بهبود و اصلاح روند طراحی آزمون و بازخورد اصلاحیه آنها به کمیته
 • ارتقاء کیفیت آزمون ها و استاندارد‌سازی سؤالات آنها
 • برگزاری کارگاه‌های مورد درخواست اساتید در راستای طراحی آزمون‌های استاندارد
 • همکاری با سایر دانشگاهها در خصوص ارزشیابی درونی

 

 
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب