دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

کمیته توانمندسازی اعضای هیئت‌علمی دانشکده بهداشت

مسئول کمیته:

خانم دکتر اکرم یزدانی(عضو هیئت علمی گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی)

 

اعضای کمیته:

خانم دکتر فاطمه عطوف(معاون آموزشی دانشجویی و فرهنگی دانشکده)

خانم دکتر فاطمه یوسفیان(مسئول دفتر توسعه آموزشEDOدانشکده)

خانم دکتر اعظم محمدلو(عضو هیئت علمی گروه بهداشت عمومی)

آقای دکتر مهدی ملکوتی خواه(عضو هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی‌کار)

خانم مهدیه محمدزاده(کارشناس دفتر توسعه آموزشEDOدانشکده)

 

شرح وظایف:

  • برنامه ریزی و تعیین اهداف و چشم انداز واحد توانمندسازی در راستای اهداف EDC و معاونت آموزشی
  • نیازسنجی کمی وکیفی کوتاه مدت و بلند مدت در مورد عناوین کارگاه‌های آموزشی از اساتید دانشکده
  • طرح و برنامه ریزی کارگاههای آموزشی با توجه به نیازهای تخصصی، سنوات خدمت، دانش و توانمندسازی اعضای هیات علمی
  • برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی مورد نیاز اعضای هیات علمی متناسب با نیازهای اعضای هیات علمی
  • ارائه گزارش عملکرد واحد توانمندسازی به سرپرست EDOدانشکده
  • تشکیل منظم جلسات واحد توانمندسازی دانشکده و شرکت در جلسات واحد EDO دانشکده و واحد توانمندسازی دانشگاه
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب