دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

 

کمیته‌های دفتر توسعه آموزش(EDO) دانشکده بهداشت

 

 

کمیته برنامه‌ریزی درسی

کمیته ارزشیابی

کمیته توانمندسازی اعضای هیئت علمی

کمیته فعالیت‌های دانشجویی

کمیته آموزش مبتنی بر جامعه و پاسخگو

  کمیته پژوهش در آموزش

 

 

 

 

 

 

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب