دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

جلسات شورای پژوهشی و شورای تحصیلات تکمیلی

ردیف

سال

پوروپوزال طرح تحقیقاتی

پایان نامه بهداشت محیط

پایان نامه HSE

مصوبات

تعداد جلسات

1

1395

-

3

 

4

4

2

1396

1

5

2

18

12

3

1397

5

7

6

23

13

4

1398

3

4

9

36

13

5

1399

17

5

-

20

10

6

1400

12

2

4

17

15

7

1401

14

8

4

26

23

8

1402

3

3

-

6

4

آمار کلی

55

37

25

144

94

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب