دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
دکتر حمیدرضا صابری
سرپرست دانشکده بهداشت
دکترای تخصصی طب کار

شرح وظائف سرپرست دانشکده بهداشت

1.تدوین برنامه برای استفاده مطلوب از ظرفیت‌های آموزشی، پژوهشی در حوزه سلامت

2.ارتقاء کیفیت آموزش‌های نظری و عملی برای تربیت دانش آموختگان متعهد و کارآمد

3.تلاش برای توسعه رشته‌های تحصیلات تکمیلی موردنیاز جامعه

4.توسعه و ارتقاء فعالیت‌های پژوهشی در راستای سیاست‌های کلی دانشگاه

5.حفظ و حراست از اموال عمومی و ارتقاء بهره‌وری

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب