دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
زهرا مهدوی راد
مسئول دفتر مدیریت دانشکده بهداشت
کارشناسی بهداشت عمومی

شرح وظائف مسئول دفتر مدیریت دانشکده بهداشت
 1. تایپ کلیه نامه‌ها و گزارشات ارجاعی از جانب مافوق
 2. پاسخگویی به مراجعات حضوری و تلفنی
 3. دریافت درخواست‌های متقاضیان و پیگیری آنها
 4.  اطلاع‌رسانی و تنظیم وقایع، رویدادها، جلسات، نشست‌ها، سمینارها و امثالهم با هماهنگی مقامات مافوق
 5. دریافت و ارسال فکس‌های واحد مربوطه
 6. بررسی نامه‌ها، اوراق، پرونده‌ها و سایر مکاتباب ورودی و خروجی از/ به واحد مربوطه
 7. تهیه مدارک، مستندات و گزارش‌های لازم حسب دستور مقام مافوق
 8. تفکیک و توزیع نامه‌ها و گزارشات و سایر مکاتبات بین افراد واحد مربوطه و پیگیری‌ آنها
 9. تنظیم دستور جلسات و اقدام در زمینه انجام برنامه‌های مربوط به کنفرانس‌ها و مصاحبه‌ها
 10. همکاری و مشارکت در انجام امور مربوط به واحد آموزش دانشکده
 11. تنظیم کتابچه راهنمای تحصیلی دانشجویان جدیدالورود
 12.  همکاری در تدوین برنامه استراتژیک دانشکده
 13. هماهنگی برگزاری جلسات شورای آموزشی دانشکده
 14. تنظیم دستور جلسات شورای آموزشی دانشکده و اقدام در زمینه انجام برنامه‌های مربوط به مصوبات
 15. هماهنگی و پیگیری برگزاری جلسات کمیته‌ها
 16. تهیه و تدوین فرآیندهای اختصاصی تحت نظارت مافوق
 17. همکاری در برگزاری امتحانات، همایش‌ها، سمینارها، جلسات توجیهی، بازدیدها و رویدادهای دانشکده
 18.  انجام سایر امور محوله طبق دستور مافوق
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب