دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
غلامرضا حسین دوست
مسئول روابط عمومی دانشکده بهداشت
کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط

شرح وظائف مسئول روابط عمومی دانشکده بهداشت

1.مسئول راه اندازی و انتشار اخبار و رویدادهای مربوط به دانشکده بهداشت در وب سایت دانشکده

2.هماهنگی جهت انعکاس اخبار در سایت دانشگاه

3.مشارکت در جلسات مربوط به روابط عمومی‌ در سطح دانشگاه

4.هماهنگی در تهیه پرده به مناسبتهای مختلف

5.برنامه‌ریزی، هماهنگی و هدایت فعالیت‌های روابط عمومی در راستای سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های حوزه و روابط عمومی دانشگاه برنامه‌ریزی، هدایت و اجرای ملاقات‌های عمومی دانشجویان و کارکنان

6.تهیه و تدوین برنامه عملکرد سالانه روابط عمومی با تعیین اولویتها و رئوس برنامه‌ها و اقدامات

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب