دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
جواد باهنران
مدیر امور عمومی و رفاهی دانشکده بهداشت
کارشناسی ارشد فیزیک

شرح وظائف مدیر امور عمومی و رفاهی دانشکده بهداشت

1.نگهداری و ثبت و ضبط نقشه‌ها و صورت مشخصات و مدارک فنی و عمرانی دانشکده با همکاری واحد ذیربط

2.برقراری انتظامات در داخل ساختمان‌ها و محوطه دانشکده و ارائه خدمات و کمکهای لازم در مواقع اضطراری

3.حفاظت از ساختمان و فضای فیزیکی و اموال دانشکده

4.کنترل ورود و خروج افراد و وسایل نقلیه به محوطه دانشکده

5.پیگیری و نظارت برامور مربوط به نظافت فضای فیزیکی و فضای سبز دانشکده

6.انجام امور مربوط به حفظ و کنترل اموال منقول و غیر منقول و جابجایی اموال منقول دانشکده

7.پیگیری نامه ها و درخواست های دانشکده

8.برنامه ریزی پیگیری و اجرای امور رفاهی کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشکده

9.انجام تدابیر لازم به منظور پیشرفت و بهبود روشها و امور جاری دانشکده

10.انجام اقداماتی در جهت ایجاد انگیزش و افزایش بهره‌وری کارکنان

11.برگزاری جلسات داخلی برای ایجاد حسن رابطه بین کارکنان و مسئولین

12.برنامه‌ریزی و پیگیری و نظارت بر امور تدارکاتی و انبارداری دانشکده

13.پیگیری امور تعمیرات و نوسازی ساختمان، تجهیزات و تاسیسات عمرانی فضاهای ساختمان دانشکده

14.برنامه‌ریزی و نظارت برامور حمل و نقل پرسنل و دانشجویان دانشکده

15.تهیه و تنظیم و نظارت برامور مناقصات و مزایده ها وقراردادهای دانشکده

16.پیگیری و انجام امور مربوط به اسکان و نقل و انتقال مهمانان دانشکده

17.پیگیری تعمیرات و یاخرید تجهیزات اداری و ملزومات واحدهای تابعه دانشکده

18.پیگیری و انجام اموری که از طرف مقام مافوق ابلاغ گردیده است

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب